Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

Ανθή Χρυσοστόμου, Βασιλική Μάτζιου, Ευάγγελος Δούσης, Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Ηρώ Μπροκαλάκη

Περίληψη


ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της γονικής παρουσίας και της απόσπασης προσοχής με παιχνίδι (καλειδοσκόπιο), στα παιδιά που υποβάλλονται σε επώδυνες διαδικασίες. ΥΛΙΚO-ΜEΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 130 παιδιά, ηλικίας 7–10 ετών, που εισήχθησαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, από το Σεπτέμβριο του 2006 έως και το Μάρτιο του 2007. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη, με δύο πειραματικές ομάδες και μια ομάδα ελέγχου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α) η λεκτική κλίμακα πόνου (Verbal Report Scale), (β) η κλίμακα άγχους STAIC (State-Trait Anxiety Inventory for Children) και (γ) μέτρηση ζωτικών σημείων. ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ Όταν οι γονείς είναι παρόντες, παρατηρείται μείωση στις τιμές των ζωτικών σημείων (ΖΣ) του παιδιού (P<0,001), στην τιμή της κλίμακας πόνου (P<0,001) και στις συνολικές βαθμολογίες άγχους (P<0,001). Το καλειδοσκόπιο επιδρά λιγότερο θετικά στην ελάττωση των τιμών των ΖΣ, στην αντιμετώπιση του πόνου και του άγχους. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν λιγότερες αναπνοές και χαμηλότερη μέση αρτηριακή πίεση μετά τη διαδικασία (P<0,001 και P=0,003 αντίστοιχα), ενώ αισθάνονται λιγότερο πόνο (P<0,001) και φόβο στη διάρκειά της (P<0,001). ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ Η παρουσία των γονέων είναι καταλυτική για τη μείωση του πόνου και του άγχους των παιδιών, λόγω επώδυνων νοσηλευτικών πράξεων. Το παιχνίδι βοηθά σε μικρότερο βαθμό

Λέξεις κλειδιά


απόσπαση προσοχής γονέας επώδυνη διαδικασία παιδί παιχνίδι παρουσία

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v47i3.1138

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.