Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

H επίδραση του επαγγέλματος στη ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού

Χριστίνα Μαρβάκη, Υβόνη Δημουλά, Ευσταθία Καμπισιούλη, Λεωνίδας Βασταρδής, Ιωάννα Χριστοπούλου, Ιωάννα Γούρνη, Αντωνία Καλογιάννη

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εργασίας στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 282 επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών), οι οποίοι εργάζονταν σε πέντε δημόσια γενικά νοσοκομεία, δύο στην Αθήνα και τρία στην επαρχία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2005 μέχρι και το Μάιο του 2006. Για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων κλειστού τύπου. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 80,5%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (81,5%) και η μέση τιμή ηλικίας τα 40 έτη (25– 55 ετών). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης (62,1%). Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι συχνότερα κουρασμένες ένιωθαν οι γυναίκες και όσοι εργάζονταν πάνω από 10 έτη (Ρ<0,001). Οι γυναίκες εμφάνιζαν συχνότερα ξεσπάσματα θυμού και θλίψη (Ρ<0,001) και επίσης αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σε κατάσταση επιφυλακής (Ρ<0,005). Το 44% όσων εργάζονταν πάνω από 10 χρόνια δήλωσε ότι σπάνια είχε χρόνο για αγαπημένες ασχολίες και γυμναστήριο, συγκριτικά με αυτούς που εργάζονταν λιγότερα από 5 χρόνια (Ρ<0,001). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που καπνίζουν σε σχέση με το φύλο και τα χρόνια εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εργασία στο νοσοκομείο επηρεάζει την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των γυναικών και όσων έχουν προϋπηρεσία άνω των 10 ετών

Λέξεις κλειδιά


άσκηση νοσηλευτικό προσωπικό προβλήματα ύπνου στρες ψυχαγωγία

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v46i3.1100

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.