Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Eπίδραση της διδασκαλίας του εμφραγματία στη συμμόρφωση και στην αλλαγή του τρόπου ζωής του

Μαριάννα Μαντζώρου, Δήμος Μαστρογιάννης

Περίληψη


Το έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί ένα συντριπτικό γεγονός για τον ασθενή και την οικογένειά του. Ο νοσηλευτής καλείται να παρέμβει σε μια ψυχολογική και σωματική κρίση, αλλά και να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης του ασθενούς. Η διδασκαλία που απαιτείται για την αποκατάσταση δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή μετάδοση γνώσης και δεξιοτήτων αλλά να ενεργοποιεί τη συμμετοχή του ασθενούς στη διαδικασία της μάθησης, ώστε να κατανοεί την κατάστασή του και συνειδητά να συμμορφώνεται στις ιατρικές οδηγίες αλλάζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ζωής του. Για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία, απαιτούνται δεξιότητες εκ μέρους του νοσηλευτή που να στηρίζονται σε καθορισμένους σκοπούς και μεθοδολογίες, γι’ αυτό και η προετοιμασία για διδασκαλία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη νοσηλευτική εκπαίδευση. Οι ερευνητικές μελέτες υπό εξέταση απαντούν σε ερωτήματα, όπως τη συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή, τη σχέση της αγωνίας με την ικανότητα για μάθηση και το πιο κατάλληλο περιεχόμενο και μεθοδολογία για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα

Λέξεις κλειδιά


Aποκατάσταση καρδιολογικού ασθενούς, Stress και μάθηση στη στεφανιαία μονάδα, Διδασκαλία ασθενούς, Έμφραγμα μυοκαρδίου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v45i2.1058

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.