Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Νοσηλευτική;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Τα άρθρα υποβάλλονται:

 • Μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hjn.gr με την επιλογή Εργαλεία/Υποβολή άρθρου. Πριν την επιλογή «Υποβολή άρθρου» ο συγγραφέας θα πρέπει να επιλέξει Σύνδεση/Συνδεθείτε ως χρήστης για την καταγραφή των στοιχείων του και τον ορισμό των προσωπικών του κωδικών. Εναλλακτικά, εφόσον ο συγγραφέας είναι συνδρομητής του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ», μπορεί να επιλέξει Σύνδεση/Συνδεθείτε ως συνδρομητής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που του έχουν ήδη δοθεί. Η επιβεβαίωση της υποβολής του άρθρου θα αποστέλλεται αυτόματα στο email που έχει δηλώσει ο συγγραφέας, χωρίς αυτό να σημαίνει και αποδοχή της εργασίας.
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) www.esne.gr υπόψη του Διευθυντή Σύνταξης. (Ο τρόπος αυτός υποβολής άρθρων θα συνεχίσει να λειτουργεί για περιορισμένο ακόμα χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του περιοδικού). Η Γραμματεία του Περιοδικού ενημερώνει τον υπεύθυνο αλληλογραφίας για τη λήψη του άρθρου εντός χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας χωρίς αυτό να σημαίνει και αποδοχή της εργασίας.
 • Με ταχυδρομείο. Το κείμενο θα συνοδεύεται από τους πίνακες, εικόνες, λεζάντες (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Η αποστολή γίνεται υπόψη του Εκδότη του Περιοδικού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος Πύργος Αθηνών, Γ’ κτίριο, 2ος όροφος Λ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7702861, Fax: 210-7790360
Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα. Στην επιστολή θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
 • Διαβεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ολόκληρη ή μέρος αυτής σε άλλο περιοδικό.
 • Αναφορά του ρόλου κάθε μέλους της συγγραφικής ομάδας στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση και στη συγγραφή.
 • Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.
 • Δήλωση ότι όλοι οι συγγραφείς αποδέχονται την αποκλειστική κυριότητα της εργασίας από το Περιοδικό «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» μετά τη δημοσίευσή της σε αυτό.
 • Επιβεβαίωση γραπτής άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας του φορέα στον οποίο διεξήχθη εν λόγω μελέτη.
 • Το όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Κατά την παραλαβή τους, οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό που κοινοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται στο εξής σε κάθε επικοινωνία με το Περιοδικό. Επισημαίνεται ότι η πιστή τήρηση των οδηγιών προς τους συγγραφείς του περιοδικού διευκολύνει τη διαδικασία κρίσης του άρθρου και παράλληλα συντομεύει τον χρόνο δημοσίευσης. Σε περίπτωση επανυποβολής μετά την αξιολόγηση του άρθρου, η άμεση ανταπόκριση των συγγραφέων θα επιταχύνει και τον χρόνο δημοσίευσης. Επίσης για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με το άρθρο που υποβάλλατε, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του από τους κριτές θα λαμβάνετε άμεσα επιστολή e-mail όπου θα σας γνωστοποιείται το αποτέλεσμά της.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Το κείμενο και οι πίνακες θα πρέπει να είναι γραμμένα με διπλό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial και μέγεθος 12, με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm και στις 4 πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4. Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με το πρόγραμμα «Microsoft Word» και οι σελίδες να είναι αριθμημένες, στην κάτω δεξιά γωνία. Όλα τα άρθρα τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά θα πρέπει να περιέχουν, κατά σειρά:
  • Σελίδα Τίτλου
  • Ελληνική περίληψη
  • Λέξεις-ευρετηρίου
  • Κείμενο
  • Αγγλική περίληψη
  • Βιβλιογραφικές παραπομπές
  • Πίνακες
  • Εικόνες
  • Λεζάντες εικόνων
 2. Σελίδα Τίτλου: Η σελίδα αυτή θα πρέπει να περιέχει:
  1. Το είδος του άρθρου (π.χ. ανασκόπηση, ερευνητική εργασία, κ.λπ.).
  2. Τον πλήρη τίτλο του άρθρου (10-16 λέξεις, μέχρι 250 χαρακτήρες) και ένα σύντομο τίτλο (μέχρι 40 χαρακτήρες). Υπότιτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εννοιολογικό συμπλήρωμα, ιδιαίτερα όταν ο κύριος τίτλος έχει περιοριστεί σε έκταση.
  3. Το πλήρες ονοματεπώνυμο κάθε συγγραφέα, με τη σειρά που εμφανίζεται στο άρθρο, γραμμένο με πεζά γράμματα στην ονομαστική. Παράλληλα, αναφέρονται οι σημαντικότεροι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.
  4. Την ημερομηνία υποβολής του άρθρου.
  5. Το ίδρυμα, την κλινική, το εργαστήριο, τη σχολή ή το ερευνητικό κέντρο από τα οποία προέρχεται η εργασία.
  6. Τυχόν διαφωνίες επιστημόνων της ερευνητικής ομάδας, χρηματοδοτήσεις ή ευχαριστίες.
  7. Το όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική (e-mail) διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον αριθμό fax του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα.

  Τα στοιχεία των παραγράφων β και γ θα πρέπει να είναι γραμμένα και στα αγγλικά.

  Τονίζεται πως η αναφορά οποιουδήποτε στοιχείου των συγγραφέων πρέπει να αποφεύγεται σε άλλο σημείο του κειμένου.

 3. Περίληψη: Γράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή της κυμαίνεται από 300 έως 400 λέξεις. Συντμήσεις λέξεων ή φράσεων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται, αρκεί να αναφέρονται σε παρένθεση, δίπλα στην πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων λέξεων ή φράσεων στην περίληψη. Δεν περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές παραπομπές, εικόνες ή πίνακες.
 4. Λέξεις ευρετηρίου: Στη σελίδα της περίληψης θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο πλήρης τίτλος (όχι οι συγγραφείς) και 3-6 λέξεις ευρετηρίου. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus (ελληνική μετάφραση MeSH).
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.

 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.