Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εκδότης/Διευθυντής Σύνταξης

  1. Eleni Kyritsi, Emeritus Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece

Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης

  1. Petros Galanis, Νοσηλευτής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΔΙΠ, PhD, Ελλάδα

Σύμβουλος Έκδοσης

Σύμβουλος Στατιστικής Ανάλυσης

  1. Petros Galanis, Νοσηλευτής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΔΙΠ, PhD, Ελλάδα

Διαχειριστές Ηλεκτρονικής Έκδοσης

  1. Petros Galanis, Νοσηλευτής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΔΙΠ, PhD, Ελλάδα

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.