Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πύργος Αθηνών, Γ’ Κτίριο, 2ος όροφος, Λ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη
Εκδότης / Διευθύντρια Σύνταξης
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Πύργος Αθηνών, Γ’ Κτίριο, 2ος όροφος, Λ. Μεσογείων 2, 115 27
Τηλέφωνο: 0030 210 - 7702861
Φαξ: 0030210 - 7790360
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@esne.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@esne.gr

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.