Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Το περιοδικό αυτό χρησιμοποιεί το Open Journal Systems 2.4.8.5, το οποίο είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για διαχείριση και δημοσίευση περιοδικών, που έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.

Διαδικασία Επιμέλειας και Δημοσίευσης του OJS

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.