Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των εγκύων στην κύηση που προσέρχονται στα Μαθήματα Προετοιμασίας Γονεϊκότητας στο Κ.Υ. Λάρισας

Κωνσταντίνα Νάτσιου, Αλέξανδρος Θωμάς, Σωκράτης Καραουλάνης, Κωνσταντίνος Τσάρας, Σιδέρης Μπακούρας, Κωνσταντίνος Μπονώτης

Περίληψη


Εισαγωγή:Η κύηση είναι μια ιδιαίτερη φυσιολογική περίοδος, που  επηρεάζει τον συναισθηματικό κόσμο της γυναίκας. Η γυναίκα περνά μια περίοδο αμφιβολίας, άγχους και μεταβαλλόμενων συναισθημάτων. Ο φόβος, το άγχος και η ανασφάλεια είναι αναπόφευκτα, προκαλώντας  ψυχολογική ένταση  κατά τη διάρκεια της κύησης.

Σκοπός:Η διερεύνηση των επιπέδων  άγχους και κατάθλιψης των εγκύων που προσήλθαν στα μαθήματα του τμήματος προετοιμασίας γονεϊκότητας στο Κ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 155 έγκυες γυναίκες που προσήλθαν στο τμήμα προετοιμασίας γονεϊκότητας στο Κ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις κοινωνικό- δημογραφικού περιεχομένου,  ένα ερωτηματολόγιο  με ερωτήσεις που αφορούσαν στο μαιευτικό  και ατομικό αναμνηστικό της εγκύου καθώς και οι κλίμακες Hamilton για το άγχος και την κατάθλιψη στην Ελληνική τους εκδοχή. 

Αποτελέσματα:Το 10% του δείγματος εμφανίζει ήπιας βαρύτητας καταθλιπτική συμπτωματολογία και το 2% μέτρια, ενώ το 3,9% των γυναικών εμφανίζει μέτριας βαρύτητας αγχώδη συμπτωματολογία. Όσες ήταν πολύ ευχαριστημένες από την κύηση είχαν σημαντικά λιγότερο άγχος από όσες ήταν λίγο ή καθόλου ευχαριστημένες (p<0,05). Οι γυναίκες που κατοικούσαν σε χωριό/κωμόπολη είχαν περισσότερο άγχος από εκείνες της πόλης, ενώ οι δευτερότοκες είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα κατάθλιψης (p=0,027).Hυποβοηθούμενη αναπαραγωγή συσχετίστηκε με υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα κατάθλιψης Hamilton (p<0,001).

 Συμπεράσματα:Η οικογενειακή κατάσταση, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αναδεικνύονται σε βασικούς καθοριστές της συναισθηματικής κατάστασης της εγκύου. Χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση του ψυχισμού της εγκύου και έγκαιρη παρέμβαση αναλόγως των ενδείξεων.


Λέξεις κλειδιά


κύηση, άγχος , κατάθλιψη, φόβος, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, προετοιμασία γονεϊκότητας

Αναφορές


Abbaszadeh,F., KafaeiAtrian,M., MasoudiAlavi,N., Bagheri,A., Sadat,Z., &Karimian,Z.Relationship between quality of life and depression in pregnant women. Nurs Midwifery Stud 2013: 2(2):193-197.

Alvarado-Esquivel,C., Sifuentes-Alvarez,A., Salas-Martinez,C. (2015). Depression in Teenager Women in a Public Hospital in a Northern Mexican City: Prevalence and Correlates. J Clin Med Res. 7(7):525-533.

Bansal, P., Chaudhary, A., Soni, RK., Sharma, S., Gupta, VK., &Kaushal, P.Depression and anxiety among middle-aged women: A community-based study. J Family Med Prim Care 2015:4(4):576–581.

Barber,CC., &Starkey,N.J. Predictors of anxiety among pregnant New Zealand women hospitalised for complications and a community comparison group. Midwifery 2015: 31(9):888-896.

Barber,J.P., Epperson,CN.,&Sockol,LE., A meta-analysis of treatments for perinatal depression. Clinical Psychology Review 2011: 31(5):839-849.

Dibaba, Y., Fantahun, M., &Hindin,MJ. The association of unwanted pregnancy and social support with depressive symptoms in pregnancy: evidence from rural Southwestern Ethiopia. BMC Pregnancy Childbirth 2013: 13:135.

Firouzbakht, M., Nikpour,M., Khefri, S., Jamali, B., Kazeminavaee, F., &Didehdar,M.The Effectiveness of Prenatal Intervention on Pain and Anxiety during the Process of Childbirth-Northern Iran: Clinical Trial Study. Annals of Medical and Health Sciences Research 2015: DOI: 10.4103/2141-9248.165260.

Firouzbakht,M., Nikpour, M., Salmalian, H.,Ledari, FM., &Khafri, S.The effect of perinatal education on Iranian mothers’ stress and labor pain. Glob J Health Sci 2013: 6(1):61-68.

Hamilton, M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol 1959: 32(1):50–55.

Hamilton, M. Development of a rating scale; for primary depressive illness. Br J Soc Clin Psychol 1967: 6(4):278-296.

Holden, KB., Bradford, LD., Hall, SP., Belton, AS. Prevalence and correlates of depressive symptoms and resiliency among African American women in a community-based primary health care center. J Health Care Poor Underserved 2013 Nov;24(4 Suppl):79-93.

Hou, F., Cerulli, C., Wittink, MN., Caine, ED., &Qiu, P.Depression, social support and associated factors among women living in rural China: a cross-sectional study. BMC Womens Health 2015: 15:28.

Iranfar, S., Shakeri, J., Ranjbar, M., NazhadJafar, P., &Razaie, M.Is unintended pregnancy a risk factor for depression in Iranian women?EastMediterr Health J 2005: 11(4):618-624.

Leight, KL.,Fitelson, EM., Weston, CA., &Wisner, KL.,Childbirth and mental disorders. Int Rev Psychiatr 2010: 22(5):453–471.

McGrath, E., Keita, GP., Strickland, BR., & Russo, NF. (Eds.). Women and depression: Risk factors and treatment issues: Final report of the American Psychological Association's National Task Force on Women and Depression. Washington, DC, US: American Psychological Association 1990.

Patchen, L., &Lanzi,RG.Maternal depression and rapid subsequent pregnancy among first time mothers. MCN Am J Matern Child Nurs 2013: 38(4):215-220.

Repokari, L.,Punamäki, R.L., Poikkeus, P., Vilska, S., Unkila-Kallio, L., Sinkkonen, J., et al. The impact of successful assisted reproduction treatment on female and male mental health during transition to parenthood: a prospective controlled study. 2005: 20(11):3238-3247.

Schetter, C., &Tanne,r L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice.CurrOpin Psychiatry 2012: 25(2):141-148.

Su, Q., Zhang, H., Zhang,Y.,Zhang, H., Ding, D., Zeng, J., et al. Maternal Stress in Gestation: Birth Outcomes and Stress – Related Hormone Response of the Neonates. Pediatr Neonatol 2015:56(6):376-381.

Tabet,M., Flick,LH., Cook, CA., Xian, H., Chang, JJ. Age at First Birth and Psychiatric Disorders in Low – Income Pregnant Women. J Womens Health (Larchmt). 25(8): 810-7.

Watson, KT., Roberts, NM., Saunders, MR.Factors Associated with Anxiety and Depression among African American and White Women.ISRN Psychiatry 2012: 2012:432321.

Wichman, C., & Stern,T. Diagnosing and Treating Depression During Pregnancy. Prim Care Companion CNS Disord 2015: 17(2): 10.4088/PCC.15f01776.

Woods, SM., Melville, JL., Guo, Y., Fan, MY.,& Gavin, A. Psychosocial stress during pregnancy. AJOG 2010: 202(1):61.

Zimmerman, M., Martinez, JH., Young, D., Chelminski, I., Dalrymple, K. Severity classification on the Hamilton Depression Rating Scale. J Affect Disord 2013 Sep 5;150(2):384-8.

Μπρατίδου Σ. Ψυχοπροφυλακτική. Ψυχοσωματική προετοιμασία στην κύηση και τοκετό 2000: 29-31.Skourlas C., Sgouropoulou C., Belsis P., Pantziou P., Sfikas C., & Fosses N. (2007) Learner profiles in the Higher Educational Context, Proceedings of e-Ra 2nd International Conference Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Athens.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.