Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ωοθηκική εγκυμοσύνη – Μια σπάνια μαιευτική επιπλοκή

Ιωάννης Κωνσταντίνος Θανασάς

Περίληψη


Περίληψη:Η παρουσίαση του περιστατικού μας αφορά στην έγκαιρη διάγνωση και τη συντηρητική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενούς με έκτοπη ωοθηκική εγκυμοσύνη. Έγκυος τεταρτοτόκος με πολλαπλές διακοπές κύησης στο ιστορικό της και φέρουσα ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα προσήλθε στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της κλινική μας αναφέροντας από τις τελευταίες ημέρες μικρή κολπική αιμόρροια συνοδευόμενη από βύθιο, ήπιο άλγος στην περιοχή του υπογαστρίου. Το test κύησης των ούρων ήταν θετικό. Η δευτεροπαθής αμηνόρροια, όπως αυτή εκτιμήθηκε με βάση την τελευταία κανονική έμμηνο ρύση υπολογίσθηκε στις 8 εβδομάδες και 3 ημέρες. Το διακολπικό υπερηχογράφημα έθεσε τη διάγνωση της έκτοπης κύησης και αποφασίσθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση της ασθενούς. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η παρουσία ωοθηκικής εγκυμοσύνης δεξιά και εκτελέσθηκε σφηνοειδής εκτομή της σύστοιχης ωοθήκης. Η ασθενής εξήλθε από την κλινική μας την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται με βάση τα σύγχρονα δεδομένα μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σπάνιας αυτής μαιευτικής επιπλοκής, αναφορικά κυρίως με την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόγνωση.

 


Λέξεις κλειδιά


ωοθηκική κύηση, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόγνωση

Αναφορές


Álvarez – Goris Mdel P, Mendoza – Moreno JM, Sánchez – Zamora R, Torres – Rivera RA, Galicia – Pedraza AK (2015). Ovarian ectopic pregnancy with little common clinical presentation. A case report and bibliographical review. Ginecol Obstet Mex.; 83(9): 545 – 550.

Annaiah TK, Gemmell J (2009). Ovarian ectopic pregnancy with IUD in situ management by conservative laparoscopic surgery using the LigaSure V device. J Obstet Gynecol; 29: 266 – 268.

Avila – Vergara MA, Peña – Ayón AR, Guzmán – Gutiérrez LE, Valenzuela – Verduzco JE, Caballero – Rodríguez CB, Vadillo – Ortega F (2015). A second trimester ovarian ectopic pregnancy: A case report. Ginecol Obstet Mex.; 83(11): 728 – 734.

Bazán – Ruiz S, Anchayhua – Cucchi J, Ruiz – Leud M, Castillo – Pulido P (2015). Complicated ovarian ectopic pregnancy in the second trimester of pregnancy: report of a case. Ginecol Obstet Mex.; 83(8): 494 – 498.

Begum J, Pallavee P, Samal S (2015). Diagnostic dilemma in ovarian pregnancy: a case series. J Clin Diagn Res.; 9(4): QR01 – 3.

Chelli D, Gatri C, Boudara F, Guelmami K, Zouaoui B, Sfar E, et al (2009). Ovarian pregnancy. Report of three cases. Tunis Med; 87: 797 – 800.

Choi HJ, Im KS, Jung HJ, Lim KT, Mok JE, Kwon YS (2011). Clinical analysis of ovarian pregnancy: a report of 49 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 158: 87 – 89.

Comstock C, Huston K, Lee W (2005). The ultrasonographic appearance of ovarian ectopic pregnancies. Obstet Gynecol; 105: 42 – 46.

Condous G (2004). The management of early pregnancy complications. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol; 18: 37 – 57.

Elwell KE, Sailors JL, Denson PK, Hoffman B, Wai CY (2015). Unruptured second – trimester ovarian pregnancy. J Obstet Gynaecol Res.; 41(9): 1483 – 1486.

Eyvazzabeh AD, Levine D (2006). Imaging of pelvic pain in the first trimester of pregnancy. Radiol Clin North Am; 44: 863 – 877.

Fox H (2003). Ectopic pregnancy. In: Fox H, Wells M, editors. Haines and Taylor obstetrical and gynecological pathology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp. 1045 – 1069.

Fritz MA, Speroff L (2011). Clinical Gynecologic Endocrinology and infertility. 8th Ed. Philadelphia: 2011. p. 1409.

Fylstra DL (2010). Ectopic pregnancy after hysterectomy: a review and insight into etiology and prevention. Fertil Steril; 94: 431 – 435.

Goswami D, Zutshi V, Khurana N, Tyagi S, Batra S (2011). Contralateral ovarian pregnancy after single tubal recanalisation. J Obstet Gynaecol Res; 37: 1463 – 1465.

Hong SY, Kim DW, Shin JH, Seo YS, Park EJ, Park WI (2010). A case of ovarian pregnancy after ipsilateral partial salpingectomy. J Minim Invasive Gynecol; 17: 397 – 398.

Kamath MS, Aleyamma TK, Muthukumar K, Kumar RM, George K (2010). A rare case re3port: ovarian heterotopic pregnancy after in vitro fertilization. Fertil Steril; 94: 1910 e9 – 11.

Karasahin E, Ulubay M, Alanbay I (2009). Three – dimensional transvaginal and four – dimensional transabdominal ultrasound to diagnose primary ovarian twin pregnancy. Int J Gynaecol Obstet; 106: 256 – 257.

Kazandi M, Turan V (2011). Ectopic pregnancy; risk factors and comparison of intervention success rates in tubal ectopic pregnancy. Clin Exp Obstet Gynecol; 38: 67 – 70.

Lee ML, Li BC, Robins D, Tillmanns TD (2014). Live full – term ovarian ectopic pregnancy: a case report. J Reprod Med.; 59(11 – 12): 607 – 610.

Λώλης ΔΕ. Εξωμήτριος κύηση. Στο: Λώλης ΔΕ. Γυναικολογία και Μαιευτική, τόμος Β΄. 2η Έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2004: 251.

Manjula NV, Sundar G, Shelty S, Sujani BK, Mamatha (2010). A rare case of a ruptured ovarian pregnancy. Proc Obstet Gynecol; 1: 4.

Melcer Y, Smorgick N, Vaknin Z, Mendlovic S, Raziel A, Maymon R (2015). Primary Ovarian Pregnancy: 43 Years Experience in a Single Institute and still a Medical Challenge. Isr Med Assoc J.; 17(11): 687 – 690.

Melcer Y, Maymon R, Vaknin Z, Pansky M, Mendlovic S, Barel O, et al (2016). Primary Ovarian Ectopic Pregnancy: Still a Medical Challenge. J Reprod Med.; 61(1-2): 58 – 62.

Nadarajah S, Sim LN, Loh SF (2002). Laparoscopic management of an ovarian pregnancy. Singapore Med J; 43: 95 – 96.

Nama V, Manyonda I (2009). Tubal ectopic pregnancy: diagnosis and management. Arch Gynecol Obstet; 279: 443 – 453.

Nwanodi O, Khulpateea N (2006). The preoperative diagnosis of primary ovarian pregnancy. J Natl Med Assoc; 98: 796 – 798.

Odejinmi F, Rizzuto MI, Macrae R, Olowu O, Hussain M (2009). Diagnosis and laparoscopic management of 12 consecutive cases of ovarian pregnancy and review of literature. J Minim Invasive Gynecol; 16: 354 – 359.

Panda S, Darlong LM, Singh S, Borah T (2009). Case report of a primary ovarian pregnancy in a primigravida. J Hum Reprod Sci; 2: 90 – 92.

Παπανικολάου ΝΑ, Παπανικολάου ΑΝ. Έκτοπη εγκυμοσύνη. Στο: Παπανικολάου ΝΑ, Παπανικολάου ΑΝ. Μαιευτική, 3η Έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1994: 257.

Ranaivoson HV, Ranaivomanana VF, Nomenjanahary L, Andriamampionona TF, Randrianjafisamindrakotroka NS (2016). Ovarian pregnancy: about 3 cases and review of the literature. Pan Afr Med J.; 25: 128.

Thapa M, Rawal S, Jha R, Singh M (2010). Ovarian pregnancy: a rare ectopic pregnancy. JNMA J Nepal Med Assoc; 49: 52 – 55.

Valentin L (2009). Characterizing acute gynaecological pathology with ultrasound: an overview and case examples. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol; 23: 577 – 593.

Zhu Q, Li C, Zhao WH, Yuan JJ, Yan MX, Qin GJ, et al (2014). Risk factors and clinical features of ovarian pregnancy: a case – control study. BMJ Open.; 4(12): e006447.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.