Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Τεχνολογικά Χρονικά

Πίνακας Περιεχομένων

Γενικά

Πλήρες τεύχος 1-99
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Σελίδα τίτλου - Περιεχόμενα τεύχους 2-5
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Ενημέρωση

Θεσμικά 6-63
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Νέα του ΤΕΙ 14-83
Τεχνολογικά Χρονικά PDF
Φοιτητικά Νέα 84-93
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Άρθρα

Επιστολές 94-99
Τεχνολογικά Χρονικά PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.