Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals
Καλώς ήρθατε στα "Τεχνολογικά Χρονικά", το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό. Το περιοδικό εκδίδεται από το ΤΕΙ Αθήνας και λειτουργεί μέσω συστήματος κριτών (Peer Review). Όλα τα άρθρα είναι σε pdf μορφή. Για να ανοίξουν χρειάζεστε την εφαρμογή Adobe © Reader.
Αρχείο Τευχών
Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.