Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Leino-Kilpi, Helena, PhD, RN, Professor, University of Turku Nursing Department, Finland, Φινλανδία

 • Τόμ. 49, Αρ. 4 (2010) - Έρευνα
  Η Έννοια της Φροντίδας: Αποτελέσματα από μια Πιλοτική Ερευνητική Εργασία
  Περίληψη
 • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2003) - Έρευνα
  Απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών για την προστασία της ιδιωτικότητας στο νοσοκομείο: Συγκριτική μελέτη
  Περίληψη
 • Τόμ. 38, Αρ. 3 (1999) - Έρευνα
  Οι εννοιες της Αυτονομίας, Ατομικότητας και Πληροφορημένης Συναίνεσης στη Νοσηλευτική
  Περίληψη
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2001) - Έρευνα
  Ηθικά θέματα στη Νοσηλευτική: Πιλοτική Μελέτη
  Περίληψη

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.