Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Mahler, Halfdan, Γενικός Διευθυντής ΠΟΥ, Ελλάδα

  • Αρ. 116 (1986) - Ειδικά Άρθρα
    Η ΗΓΕΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
    Περίληψη
  • Αρ. 116 (1986) - Γενικά Άρθρα
    W.H.O. FEATURES ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
    Περίληψη

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.