Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Chapman, Christine, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ουαλλίας, Ελλάδα

  • Αρ. 117 (1987) - Γενικά Άρθρα
    ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    Λεπτομέρειες

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.