Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Betz, Cecily, PhD, RN, FAAN, Associate Professor of Clinical Pediatrics, Keck School of Medicine, Department of Pediatrics, Director of Nursing Training, Director of Research, California, USA, Ελλάδα

  • Τόμ. 49, Αρ. 4 (2010) - Άρθρο Σύνταξης
    Η Παγκόσμια Αποστολή μας για τη Βελτίωση της Υγείας των Παιδιών και των Εφήβων
    Περίληψη

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.