Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Απαιτείται συνδρομή για την πρόσβαση στο άρθρο. Για να πιστοποιήσετε την συνδρομή σας, συνδεθείτε στο περιοδικό.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.